Dedalus.pl tanie książki wczytuję dane...
ISBN: 9788388537219
Realizacja zamówienia: 48 h godzin
Sprzedanych produktów: 2
Koszt wysyłki od: 5.90 PLN

Rachunkowość, jako najstarsza i stosowana dyscyplina ekonomiczna, jest ściśle powiązana z rzeczywistością gospodarczą. Dotyczy ona zarówno sfery produkcyjnej, jak i sfery nieprodukcyjnej czyli związanej ze świadczeniem usług, w tym szeroko pojętej działalności hotelarsko-gastronomicznej w ramach obsługi ruchu turystycznego Rachunkowość dostarcza informacji na temat przebiegu różnorodnych zjawisk gospodarczych, co w konsekwencji umożliwia ocenę działalności podmiotów j gospodarczych poprzez podejmowanie bieżących i perspektywicznych decyzji w ramach j zarządzania określonymi podmiotami gospodarczymi.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem problematykę teoretyczno-praktycznych podstaw rachunkowości oraz rachunkowości finansowej i jest adresowane do studentów, którzy uprzednim wcześniej uzyskali wiedzę dotyczącą finansów przedsiębiorstw. Opracowanie to stanowi materiał pomocniczy do wykładów i ćwiczeń z przedmiotu „ Podstawy rachunkowości" Każdy z prezentowanych rozdziałów, oprócz podstawowej wiedzy teoretycznej, wzbogacony jest o różnorodne zadania do samodzielnego rozwiązania lub też kolejne przykłady - zadania , zostały zaprezentowane w formie rozwiązanej.
Pierwsze trzy rozdziały, to rozdziały dotyczące wiedzy z teorii podstaw rachunkowości. Omówiono w nich klasyfikację majątku i źródeł jego pochodzenia, wyodrębniono podstawowe operacje gospodarcze, scharakteryzowano konta księgowe i ich funkcjonowanie w podmiotach gospodarczych.
Kolejne rozdziały, to rozdziały dotyczące rachunkowości finansowej, tj. sposobu prowadzenia ewidencji środków pieniężnych, rozrachunków, majątku trwałego. materiałów i towarów, kosztów i przychodów oraz ustalania wyniku finansowego. Całość niniejszego opracowania uzupełniają cztery rozwiązane przykłady ( zadanie 1,2,3,4). Ponadto w pracy zawarto w postaci załącznika Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 póz. 591 wraz z późniejszymi zmianami), umożliwiając w ten sposób zapoznanie studentów z podstawowym aktem prawnym dotyczącym rachunkowości.
Rozpowszechnione mniemanie, iż rachunkowość jest dziedziną wiedzy trudna do opanowania, jest błędne. Jedyna trudność, to konieczność opanowania podstawowych zasad i reguł obowiązujących w tej dyscyplinie, specyficznego języka a także systematyczna praca słuchaczy z zakresu zdobywania wiedzy dotyczącej rachunkowości.
Dostrzeżenie związków między przepływem informacji a rzeczową stroną działalności gospodarczej oraz wyciągnięcie pierwszych wnioskowań na podstawie zapisów liczbowych, winno stać się przyczynkiem do oswojenia się z przedmiotem i nit traktowania go jako kolejna dziedzina wiedzy do pamięciowego opanowania. Rachunkowość może faktycznie stać się wówczas ciekawa, służąca potrzebom dnia dzisiejszego i w przyszłości.

Bogucki Wydawnictwo Naukowe 2010, ISBN: 9788388537219, 165x235, 188 s., oprawa miękka

W związku z zamknięciem księgarń stacjonarnych wprowadzamy DARMOWĄ dostawę do punktów odbiorczych Paczki w Ruchu dla zamówień o wartości minimum 50 zł.