Dedalus.pl tanie książki wczytuję dane...
Regulamin do 31-12-2020

Regulamin zakupów sklepu internetowego Dedalus.pl (Obowiązuje od dnia 13.06.2018 r.)

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny www.dedalus.pl. Właścicielem witryny internetowej oraz działającego na niej sklepu jest Firma Księgarska Bonus s.c. P. Marzec, T. Szura, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Focha 27/29, 42-200 Częstochowa, NIP: 573-21-76-623, REGON: 150327058, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Kontakt z firmą możliwy jest pod adresem mailowym: biuro@dedalus.pl oraz numerem telefonu (22) 415 90 90, jak również adresem pocztowym ul. Focha 27/29, 42-200 Częstochowa.


I. Słowniczek:

Sklep - sklep internetowy Dedalus.pl działający pod adresem http://www.dedalus.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Witryna - strona internetowa, na której znajduje się Sklep, dostępna pod adresem http://www.dedalus.pl;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.dedalus.pl. Strona internetowa www.dedalus.pl działa poprawnie w przypadku korzystania przez Użytkowników z komputera z dostępem do internetu, wyposażonego w co najmniej jedną z przeglądarek internetowych z obsługą Java Script: tj.

  • Internt Explorer - wersja 8 lub nowsza,
  • FireFox,
  • Opera,
  • Chrome,
  • Safari.

2. Oferowane towary to książki, podręczniki, audiobooki i inne multimedia, puzzle, filmy, oraz literatura obcojęzyczna. Towary te są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pomocą operatorów pocztowych lub firm kurierskich.

4. Do dokonywania zakupów w sklepie www.dedalus.pl niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Aby założyć konto klienta w Sklepie należy wypełnić formularz dostępny po kliknięciu w link 'zarejestruj mnie' na stronie www.dedalus.pl, lub w trakcie składania zamówienia w Sklepie, podać adres e-mail, określić hasło do konta i zaakceptować regulamin. Klient ma prawo do usunięcia swojego Konta z serwisu www.dedalus.pl w każdym czasie, poprzez przesłanie drogą mailową na adres biuro@dedalus.pl oświadczenia z żądaniem usunięcia swojego Konta.

6. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

7. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep. Statusy dostępności towarów mają charakter orientacyjny a dostępność zamówionych towarów potwierdzana jest każdorazowo przez sklep za pomocą e-maila.

8. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak zamówienie zostanie poprawnie złożone przez Klienta.
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem (przedpłata) - w momencie zaksięgowania należności na koncie przez bank.
Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą.

9. Realizacja zamówień odbywa się zgodnie z kolejnością ich wpływania. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie: czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

10. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki uzależniony jest od czasu dostarczenia towarów przez wybranego przez Klienta przewoźnika i wynosi:
a) w Polsce:
- Poczta Polska (przesyłka ekonomiczna i pobraniowa): 2-6 dni roboczych + czas realizacji zamówienia;
- Kurier: 1 dzień roboczy + czas realizacji zamówienia;
b) w krajach Unii Europejskiej:
- Poczta Polska (przesyłka ekonomiczna): 10 dni roboczych + czas realizacji zamówienia;
c) w krajach poza Unią Europejską:
- Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): 7-14 dni roboczych + czas realizacji zamówienia;

11. Zamówienia za które należność nie zostanie zaksięgowana na koncie Firmy Księgarskiej Bonus w terminie 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia, są anulowane i usuwane z systemu. O anulowaniu zamówienia Klient informowany jest za pomocą wiadomości e-mail.

12. W pojedynczych przypadkach niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

13. Podawany przy poszczególnych towarach czas realizacji zamówienia obejmuje okres, który upływa od złożenia i potwierdzenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Czas dostawy natomiast jest pojęciem szerszym - jest to czas, który upływa od zamówienia towaru do jego dostarczenia do Klienta, jest to suma następujących składników: czas od zlecenia przelewu do zaksięgowania go na naszym koncie (lub potwierdzenia zamówienia za pobraniem) + przygotowanie wysyłki i nadanie jej + czas dostarczania przesyłki przez operatora pocztowego lub firmę kurierską. W pojedynczych przypadkach czas realizacji zamówienia i dostawy może ulec wydłużeniu, jednak nie może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

14. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub (na prośbę Kupującego) faktura VAT. Paragon lub faktura VAT wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Klient, na prośbę którego wystawiana jest faktura Vat, zgadza się na jej wystawienie bez podpisu odbiorcy.


III. Zmiany w zamówieniach.

1. Anulowanie zamówienia oraz wszelkie zmiany w zamówieniu możliwe są do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem, wysłanym na adres biuro@dedalus.pl.


IV. Ceny towarów.

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena towaru nie zawiera opłaty za dostawę. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Opłata za dostawę wynika z jej rodzaju. O wysokości opłaty za dostawę Klient informowany jest podczas składania zamówienia, jak również zamieszczone są na stronie http://dedalus.pl/wysylka. Ceny towarów nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych.


V. Formy płatności.

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione w Sklepie towary, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier;
- kartą kredytową;
- przelewem bankowym na konto sklepu (przedpłata).

VI. Reklamacje.

1. Firma Księgarska Bonus s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedaż konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi, zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna

4. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sklepu dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sklep, Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sklepu.

6. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep.

7. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

8. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres biuro@dedalus.pl, za pomocą formularza Zgłoszenie reklamacyjne, kóry można pobrać stąd (link) (Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu) lub w formie pisemnej na adres Księgarnia Dedalus.pl, ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa.

9. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a)        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b)        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c)        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d)        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Firma Księgarska Bonus s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Firmę Księgarską Bonus s.c. albo Firma Księgarska Bonus s.c. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

11. Firma Księgarska Bonus s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Firma Księgarska Bonus s.c. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Firma Księgarska Bonus s.c.

12. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.


VII. Zwroty


1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży, są dostępne na stronie (link), wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać dostępny na tej stronie (link), stanowią też treść Załącznika nr 1 i nr 2 do nieniejszego regulaminu.

2. Odstąpienie od umowy może być przekazane drogą mailową na adres sklep@dedalus.pl lub pisemnie na adres Księgarnia Dedalus.pl, ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa.

3. Zwrotu należy dokonać, wysyłając towar na adres: Księgarnia Dedalus.pl, ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa. Firma Księgarska Bonus zwraca w takich przypadkach równowartość ceny towaru i kosztów dostawy. Wysokość zwrotu kosztów dostawy jest równa najtańszej opcji kosztów wysyłki oferowanej przez Sklep. Konsument ponosi koszt odesłania towaru. Zwrot należności odbywa się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, nie wiążący się z ponoszeniem przez niego żadnych dodatkowych kosztów, np. na wskazane przez Konsumenta konto

4. Zwrot należności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z uwzględnieniem Art. 32. § 3 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób wysyłki inny niż najtańszy zwykły sposób wysyłki, oferowany przez Sklep, Sklep zwraca Konsumentowi równowartość najtańszego zwykłego sposobu wysyłki.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot lub przedmioty umowy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, z tym, że do zachowania terminu wystarczy nadanie przedmiotów umowy przed upływem tego terminu.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu lub przedmiotów umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

8. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


VIII. Polityka prywatności

Szczegółowe postanowienia określa Polityka Prywatności zamieszczona na stronie http://dedalus.pl/_cms/view/39/polityka-prywatnosci.html.

IX. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

2. Wszystkie uwagi, wnioski, skargi i propozycje należy kierować na adres:
Księgarnia Dedalus.pl, ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa.
lub e-mail biuro@dedalus.pl
lub tel. (22) 415 90 90

3. Spory mogące powstać na tle korzystania ze sklepu internetowego będą rozstrzygane przez Strony, a w przypadku braku polubownego zakończenia sporu, rozpatrywane będą przez Sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Częstochowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu, Firma Księgarska Bonus poinformuje o tym Użytkowników na stronach sklepu www.dedalus.pl, w zakładce Regulamin.

6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Firma Księgarską Bonus.

7. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2017 r.


ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, czyli Firmę Księgarską Bonus s.c. P. Marzec, T. Szura, z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Focha 27/29, 42-200 Częstochowa, adres mail biuro@dedalus.pl, tel. (22) 415 90 90, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)

Mogą państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.dedalus.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najniższy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
– ADRESAT: Firma Księgarska Bonus, ul. Focha 27/29, 42-200 Częstochowa,
adres e-mail: biuro@dedalus.pl, 
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu
od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić


ZAŁĄCZNIK NR 3

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE


Sporządzone w dniu

w

1. Imię i nazwisko reklamującego lub nazwa podmiotu

2. Adres

3. Data nabycia towaru

4. Nazwa (tytuł, autor) towaru

5. Cena jedn. detaliczna

6. Nr dowodu sprzedaży (paragon, faktura)

8. Dokładne wymienienie wad

9. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone

10. Żądanie reklamującego

 

Podpis reklamującego
(w przypadku reklamacji w formie papierowej)

 POBIERZ REGULAMIN W WERSJI DO DRUKU

 


Możesz wydrukować tę stronę na swojej drukarce


 

Promocja!

DARMOWA dostawa do punktów odbiorczych Paczki w Ruchu dla zamówień o wartości minimum 50 zł.