Dedalus.pl tanie książki wczytuję dane...
Reklamacje i zwroty

Reklamacje (wyciąg z Regulaminu)

1. Firma Księgarska Bonus s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedaż konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi, zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres sklep@dedalus.pl, za pomocą formularza Zgłoszenie reklamacyjne, kóry można pobrać stąd (link)  lub w formie pisemnej na adres Skład Tanich Książek, ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa.

3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Firma Księgarska Bonus s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Firmę Księgarską Bonus s.c. albo Firma Księgarska Bonus s.c. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a)        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
b)        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c)        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d)        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Firma Księgarska Bonus s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Firma Księgarska Bonus s.c. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Firma Księgarska Bonus s.c.

6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.


Zwroty (wyciąg z Regulaminu)

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy sprzedaży, są dostępne na stronie (link), wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać dostępny na tej stronie (link).

2. Odstąpienie od umowy może być przekazane drogą mailową na adres sklep@dedalus.pl lub pisemnie na adres Skład Tanich Książek, ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa.

3. Zwrotu należy dokonać, wysyłając towar na adres: Skład Tanich Książek, ul. Kijowska 11, 03-743 Warszawa. Firma Księgarska Bonus zwraca w takich przypadkach równowartość ceny towaru i kosztów dostawy. Wysokość zwrotu kosztów dostawy jest równa najtańszej opcji kosztów wysyłki oferowanej przez Sklep. Klient ponosi koszt odesłania towaru. Zwrot należności odbywa się przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, np. na wskazane przez Klienta konto

4. Zwrot należności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, z uwzględnieniem Art. 32. § 3 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób wysyłki inny niż najtańszy zwykły sposób wysyłki, oferowany przez Sklep, Sklep zwraca Klientowi równowartość najtańszego zwykłego sposobu wysyłki.

6. Klient ma obowiązek zwrócić przedmiot lub przedmioty umowy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, z tym, że do zachowania terminu wystarczy nadanie przedmiotów umowy przed upływem tego terminu.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu lub przedmiotów umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

 

DO POBRANIA:

Zgłoszenie reklamacyjne - wzór formularza

Odstąpienie od umowy (zwrot) - wzór formularza - format pdf

Odstąpienie od umowy (zwrot) - wzór formularza - format doc

 

REKLAMACJA LUB ZWROT
Za pomocą formularza możesz wysłać zgloszenie chęci odstąpienia od umowy lub reklamację
 

*pola obowiązkowe


Możesz wydrukować tę stronę na swojej drukarce

 

Promocja!

 

DARMOWA dostawa do punktów odbiorczych Paczki w Ruchu dla zamówień o wartości minimum 50 zł.